SLUŽBY

Tryskání (pískování)

Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem jemných částic (abrazivní částice). Nejvíce se jako abrazivní materiál používají ocelové broky, křemičitý písek, ocelová drť či struska.

Pískování se používá nejčastěji ve strojírenství k závěrečnému čištění odlitku před povrchovou úpravou např. lakováním. Jsou dva možné způsoby, jak dodat jemným částicím velkou rychlost. Prvním způsobem je unášení abrazivních částic proudem stlačeného vzduchu (tlakovzdušné tryskání), druhým způsobem je mechanické metání abrazivních částic.

Tryskání (pískování) dle ČSN ISO 8504: otryskávání zajišťujeme ve vlastních prostorách.K dispozici máme tryskací box o rozměru 25x11x4 metry, maximální váha jednoho dílce 12tun. Jako abrasivo je používán křemičitý písek, dle přání zákazníka možno použít i jiný druh abrasiva.

Závěsné tryskací zařízení TZ 3-5,5/21-35 - je určeno pouze pro tryskání kovových součástí ocelovým nebo litinovým granulátem - díly o rozeměrech maximálně 1,1m x 2,1m (průměr otáčení x výška) a maximální celková hmotnost 500kg Pro kontrolu kvality provedeného otryskávání používáme: normu ČSN ISO 8501-1 a – 2 komparátor drsnosti Elcometer – Grit a pásku Elcometer 122.

Převodní tabulka a přehled norem pro čistotu povrchu

ČSN ISO 8501-1 DIN 55928 SIS 055900í SSCP Popis
Sa 3 Sa 3 Sa 3 SP - 5 otryskání až na vizuálně čistý povrch
Sa 2,5 Sa 2,5 Sa 2,5 SP - 10 velmi důkladné otryskání
Sa 2 Sa 2 Sa 2 SP - 6 důkladné otryskání
Sa 1 Sa 1 Sa 1 SP - ? lehké otryskání
St 3 St 3 St 3 SP - 03 velmi důkladné ruční a mech.čištění
St 2 St 2 St 2 SP - 2 důkladné ruční a mech.čištění

Základní stupně očištění povrchu podle ČSN ISO 8501-1

(odpovídá DIN 55928, resp. švédskému standardu SIS 055900):

Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled. 

Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.

Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.

St 2 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.

St 3 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.

Metalizace

Naše firma rozšířila své služby o ELEKTROMETALIZAČNÍ PROCES NÁSTŘIKU nově zakoupeným přístrojem Margarido M45, který je určen pro nástřiky Zn, ZnAl, Al, Cu, bronz.

Metalizace, často nazývána jako šopování (žárové zinkování), je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem a je určena k povrchové ochraně kovů a oceli před korozí. Povrch se nejdříve odmastí, otryská na Sa 3 (stříbrný povrch) dle ČSN ISO 8501-1, a poté se na něj nanese vrstva zinku, hliníku, zinacoru (slitina zinku a hliníku), popř. mědi, bronzu nebo mosazi (okrasná metalizace) v požadované tloušťce dle korozního prostředí. Elektrometalizační proces nástřiku se provádí tavením stříkaného materiálu ve formě drátu v elektrickém oblouku, který hoří mezi dvěma dráty stříkaného kovu. Roztavený materiál je z oblouku vyfukován a rozprašován stlačeným vzduchem. Ty po dopadu rychle tuhnou a vytvářejí speciální povlak, který zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku.

Tím vzniká ochrana proti korozi a značně se prodlužuje životnost opracovaného materiálu. Při kombinovaném povlaku (metalizace - nátěr) je životnost takového nátěrového systému 20, 30 i více let.

Povrchová úprava

Protikorozní nátěry provádíme ve vlastních temperovaných prostorách (dvě haly o rozměrech 50x11x4m) na povrch připravený tryskáním dle ČSN ISO 8504-2 nebo mechanickým čištěním dle ČSN ISO 8504-3. Povrchová úprava je prováděna nástřikem airless. K nástřiku airless používáme zařízení HANDOK, VYZA, VYZA-VARIO, GRACO-MERKUR, elektrostatické pistole s pomocí vzduchu PRO Xs4 a vysokotlaké pistole EST MIX 256.

Spolupracujeme s dodavateli nátěrových hmot: TIKKURILA, REMBRANDTIN, HEMPEL, JOTUN a BARVY A LAKY TELURIA. Na měření kvality provedených nátěrů a klimatických podmínek používáme: normu ČSN EN ISO 12944 měrky (hřeben) pro měření mokré tloušťky nátěru digitální teploměr a vlhkoměr zn. Commeter C3633 digitální tloušťkoměr Surfix-Phynix mechanický odtrhoměr na provádění mřížkové zkoušky Thermiport Quality Control.

© 2020 NÁTĚRY H+M s.r.o. Designed By MartinDusil.cz

Search